"exception" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

exception rzeczownik

rzeczownik + exception
Kolokacji: 9
exception of several years • referendum exception • exception of a period • health exception • exception of one man • ...
exception + czasownik
Kolokacji: 13
exception includes • exception occurs • exception exists • exception applies • exception comes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
3. exception comes = wyjątek przychodzi exception comes
4. exception proves = wyjątek udowadnia exception proves
5. exception makes = wyjątek robi exception makes
6. exception appears = wyjątek pojawia się exception appears
7. exception seems = wyjątek wydaje się exception seems
(3) apply, note
Kolokacji: 2
czasownik + exception
Kolokacji: 29
take exception • apply for exceptions • include several exceptions • allow exceptions • seek an exception • make an exception • ...
przymiotnik + exception
Kolokacji: 58
notable exception • only exception • possible exception • rare exception • sole exception • major exception • certain exception • ...
przyimek + exception
Kolokacji: 5
without exception • of exceptions • for exceptions • with the exception • to exceptions

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.