"example" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

example rzeczownik

rzeczownik + example
Kolokacji: 43
textbook example • example of one's work • example of architecture • example of art • example of one's efforts • ...
example + rzeczownik
Kolokacji: 4
example sentence • example application • example code • example show
example + czasownik
Kolokacji: 62
Example includes • example shows • example illustrates • example occurs • example comes • example uses • example exists • ...
czasownik + example
Kolokacji: 64
cite examples • contain examples • include examples • follow one's example • example is built • set an example • lead by example • ...
przymiotnik + example
Kolokacji: 281
good example • early example • fine example • prime example • best example • notable example • classic example • perfect example • ...
przyimek + example
Kolokacji: 16
by example • with examples • to examples • on examples • through example • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.