"example" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

example rzeczownik

rzeczownik + example
Kolokacji: 43
textbook example • example of one's work • example of architecture • example of art • example of one's efforts • ...
example + rzeczownik
Kolokacji: 4
example sentence • example application • example code • example show
example + czasownik
Kolokacji: 62
Example includes • example shows • example illustrates • example occurs • example comes • example uses • example exists • ...
czasownik + example
Kolokacji: 64
cite examples • contain examples • include examples • follow one's example • example is built • set an example • lead by example • ...
przymiotnik + example
Kolokacji: 281
good example • early example • fine example • prime example • best example • notable example • classic example • perfect example • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 78
(5) best, better, absurd
Kolokacji: 3
(11) simple, complex, complicated
Kolokacji: 3
(18) obvious, explicit, public
Kolokacji: 3
(21) only, sole, legislative
Kolokacji: 3
(24) successful, poor, unfortunate
Kolokacji: 3
(26) similar, different, diverse
Kolokacji: 3
(29) egregious, glaring, flagrant
Kolokacji: 3
1. positive example = pozytywny przykład positive example
2. detailed example = szczegółowy przykład detailed example
3. elaborate example = skomplikowany przykład elaborate example
4. certain example = pewny przykład certain example
(33) notorious, infamous
Kolokacji: 2
(36) visible, visual
Kolokacji: 2
(39) ultimate, final
Kolokacji: 2
(40) real-world, American, English
Kolokacji: 3
(41) musical, audio
Kolokacji: 2
(43) useful, hopeful, encouraging
Kolokacji: 3
(46) foremost, closest
Kolokacji: 2
(47) negative, local, numerical
Kolokacji: 3
(48) relevant, pertinent, apt
Kolokacji: 3
(49) tragic, sad
Kolokacji: 2
(50) random, occasional
Kolokacji: 2
(52) European, French, German
Kolokacji: 3
(53) quick, masterful
Kolokacji: 2
(54) iconic, comparable, parallel
Kolokacji: 3
(55) straightforward, pointed
Kolokacji: 2
(56) disturbing, troubling
Kolokacji: 2
(57) abundant, ample
Kolokacji: 2
przyimek + example
Kolokacji: 16
by example • with examples • to examples • on examples • through example • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.