Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"erupt" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

erupt czasownik

czasownik + erupt
Kolokacji: 3
begin erupting • keep erupting • start erupting
erupt + przyimek
Kolokacji: 37
erupt into • erupt from • erupt over • erupt between • erupt in • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
1. erupt to = wybuchać aby erupt to
2. erupt across = wybuchnij wszerz erupt across
3. erupt through = wybuchnij całkowicie erupt through
4. erupt within = wybuchnij wewnątrz erupt within
5. erupt among = wybuchać wśród erupt among
6. erupt throughout = wybuchnij przez cały czas erupt throughout
7. erupt behind = wybuchnij z tyłu erupt behind
8. erupt about = wybuchać około erupt about
9. erupt inside = wybuchnij do środka erupt inside
10. erupt along = wybuchnij wzdłuż erupt along
11. erupt before = wybuchnij wcześniej erupt before
12. erupt near = wybuchnij blisko erupt near
erupt + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 25
suddenly erupt • finally erupt • immediately erupt • periodically erupt • occasionally erupt • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.