PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"emphasize" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

emphasize czasownik

emphasize + rzeczownik
Kolokacji: 198
emphasize one's words • emphasize the importance • emphasize the need • emphasize the role • emphasize issues • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
1. emphasize one's words = podkreślać czyjś słowa emphasize one's words
3. emphasize the need = podkreślić potrzebę (czegoś) emphasize the need
5. emphasize issues = podkreśl kwestie emphasize issues
8. emphasize education = połóż nacisk na edukację emphasize education
10. emphasize development = połóż nacisk na rozwinięcie emphasize development
12. emphasize themes = zaakcentuj tematy emphasize themes
14. emphasize one's commitment = podkreślać czyjś zobowiązanie emphasize one's commitment
15. emphasize service = połóż nacisk na usługę emphasize service
16. emphasize skills = podkreśl umiejętności emphasize skills
17. emphasize the fact = podkreśl fakt emphasize the fact
18. emphasize responsibility = połóż nacisk na odpowiedzialność emphasize responsibility
czasownik + emphasize
Kolokacji: 7
want to emphasize • tend to emphasize • begin emphasizing • keep emphasizing • used to emphasize • ...
emphasize + przyimek
Kolokacji: 23
emphasize over • emphasize in • emphasize to • emphasize at • emphasize by • ...
emphasize + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 25
repeatedly emphasize • strongly emphasize • further emphasize • heavily emphasize • particularly emphasize • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.