BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"education" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

education rzeczownik

rzeczownik + education
Kolokacji: 97
college education • arts education • music education • quality education • sex education • science education • childhood education • ...
education + rzeczownik
Kolokacji: 240
education program • Education Department • education institution • Education Act • education teacher • education class • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 81
  • Either way, the story of the president's education program is not yet over.
  • The house became home to the high school's special education programs.
  • The special education program is a model for the city.
  • A special education program was started in 1965 to provide on the job training for students.
  • An education program was created in 1993 for teaching the public about art.
  • The education program continued to create problems over the next five years.
  • She has been in special education programs throughout her school years.
  • We value quality in our education programs and research activities.
  • The museum will also present two education programs next week.
  • Most states first began to offer special education programs after late 1976.
2. education system = system edukacyjny, system oświaty education system
5. Education Act = ustawa o szkolnictwie, ustawa o edukacji Education Act
10. Education Fund = Fundusz edukacyjny Education Fund
23. education budget = wydatki rządu na edukację education budget
28. education authority = kuratorium oświatowe na szczeblu regionu education authority
30. education school = szkoła wyższa edukacyjna education school
34. education expert = specjalista edukacyjny education expert
35. education spending = wydatki na szkolnictwo, wydatki na oświatę education spending
36. education cost = koszt edukacyjny education cost
37. education campaign = kampania edukacyjna education campaign
39. education handout = prospekt edukacyjny education handout
40. education law = prawo oświatowe education law
42. education issue = kwestia edukacyjna education issue
47. Texas Education Agency = Teksas Agencja edukacyjna Texas Education Agency
48. education lifelong learning = uczenie się przez całe życie edukacyjne education lifelong learning
49. National Education Association = Państwowe Stowarzyszenie edukacyjne National Education Association
54. education organization = organizacja edukacyjna education organization
55. State Education Department = Państwo Ministerstwo Oświaty State Education Department
56. education group = grupa edukacyjna education group
58. education reform group = reforma szkolnictwa grupa education reform group
59. education aid = pomoc edukacyjna education aid
63. education effort = wysiłek edukacyjny education effort
65. education officer = kurator oświatowy na szczeblu regionu education officer
66. education provider = dostawca edukacyjny education provider
69. state education official = urzędnik państwowy edukacyjny state education official
70. state Basic Education Funding = elementarne wykształcenie państwowe Finansowanie state Basic Education Funding
73. education professor = profesor edukacyjny education professor
74. education community = społeczność edukacyjna education community
75. education need = potrzeba edukacyjna education need
76. education President = Prezydent edukacyjny education President
77. education process = proces edukacji education process
79. education related service = powiązana usługa edukacyjna education related service
80. education proposal = propozycja edukacyjna education proposal
81. education activity = działalność edukacyjna education activity
education + czasownik
Kolokacji: 40
education completes • education begins • education includes • education serves • education takes • ...
czasownik + education
Kolokacji: 145
promote education • provide education • pursue education • include education • support education • offer education • teach education • ...
przymiotnik + education
Kolokacji: 225
high education • secondary education • public education • physical education • formal education • primary education • ...
przyimek + education
Kolokacji: 32
of Education • through education • including education • on education • for education • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.