"education" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

education rzeczownik

rzeczownik + education
Kolokacji: 97
college education • arts education • music education • quality education • sex education • science education • childhood education • ...
education + rzeczownik
Kolokacji: 240
education program • Education Department • education institution • Education Act • education teacher • education class • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 81
5. Education Act = ustawa o szkolnictwie, ustawa o edukacji Education Act
10. Education Fund = Fundusz edukacyjny Education Fund
  • I don't think there needs to be any big increase in education funding.
  • The Senate also added $5.4 billion in education funding for 2006.
  • Last year, for the first time, the state's education funding declined.
  • The report was a review of higher education funding and student finance.
  • The governor's plan passed but with a smaller tax increase to only 3.07% and increased education funding of $450 million.
  • The first place state legislatures head to is education funding.
  • The school does not regularly receive any other federal education funding.
  • We're not going to slash education funding in the middle of the school year.
  • These annual funds are in addition to the state's basic education funding.
  • An ability to deal with the state government is also crucial, especially on matters of education funding.
23. education budget = wydatki rządu na edukację education budget
28. education authority = kuratorium oświatowe na szczeblu regionu education authority
30. education school = szkoła wyższa edukacyjna education school
34. education expert = specjalista edukacyjny education expert
35. education spending = wydatki na szkolnictwo, wydatki na oświatę education spending
36. education cost = koszt edukacyjny education cost
37. education campaign = kampania edukacyjna education campaign
39. education handout = prospekt edukacyjny education handout
40. education law = prawo oświatowe education law
42. education issue = kwestia edukacyjna education issue
47. Texas Education Agency = Teksas Agencja edukacyjna Texas Education Agency
48. education lifelong learning = uczenie się przez całe życie edukacyjne education lifelong learning
49. National Education Association = Państwowe Stowarzyszenie edukacyjne National Education Association
54. education organization = organizacja edukacyjna education organization
55. State Education Department = Państwo Ministerstwo Oświaty State Education Department
56. education group = grupa edukacyjna education group
58. education reform group = reforma szkolnictwa grupa education reform group
59. education aid = pomoc edukacyjna education aid
63. education effort = wysiłek edukacyjny education effort
65. education officer = kurator oświatowy na szczeblu regionu education officer
66. education provider = dostawca edukacyjny education provider
69. state education official = urzędnik państwowy edukacyjny state education official
70. state Basic Education Funding = elementarne wykształcenie państwowe Finansowanie state Basic Education Funding
73. education professor = profesor edukacyjny education professor
74. education community = społeczność edukacyjna education community
75. education need = potrzeba edukacyjna education need
76. education President = Prezydent edukacyjny education President
77. education process = proces edukacji education process
79. education related service = powiązana usługa edukacyjna education related service
80. education proposal = propozycja edukacyjna education proposal
81. education activity = działalność edukacyjna education activity
education + czasownik
Kolokacji: 40
education completes • education begins • education includes • education serves • education takes • ...
czasownik + education
Kolokacji: 145
promote education • provide education • pursue education • include education • support education • offer education • teach education • ...
przymiotnik + education
Kolokacji: 225
high education • secondary education • public education • physical education • formal education • primary education • ...
przyimek + education
Kolokacji: 32
of Education • through education • including education • on education • for education • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.