"dumb" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

dumb przymiotnik

dumb + rzeczownik
Kolokacji: 59
dumb thing • dumb luck • dumb question • dumb animal • dumb idea • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
1. dumb thing = niema rzecz dumb thing
2. dumb luck = łut szczęścia dumb luck
3. dumb question = durne pytanie dumb question
4. dumb animal = nieme zwierzę dumb animal
5. dumb idea = durny pomysł dumb idea
czasownik + dumb
Kolokacji: 7
strike dumb • play dumb • look dumb • feel dumb • act dumb • ...
dumb + przyimek
Kolokacji: 4
dumb with • dumb down • dumb in • dumb for

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.