BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"dual" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

dual przymiotnik

dual + rzeczownik
Kolokacji: 129
dual role • dual citizenship • dual carriageway • dual purpose • dual nationality • Dual Enrollment program • dual system • dual control • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
1. dual role = aktor grający dwie (lub więcej) role dual role
2. dual citizenship = podwójne obywatelstwo dual citizenship
3. dual carriageway = droga szybkiego ruchu dual carriageway
  • The road heads south west and is a dual carriageway.
  • The road is for much of its course a dual carriageway.
  • This was considered to be the world's first dual carriageway.
  • The others are dual carriageway for at least some of their length.
  • The A19 used to run through the village before a dual carriageway was built in 1975.
  • It is a dual carriageway for all of its length.
  • It was intended to continue the dual carriageway all the way to the A15.
  • This road is already a dual carriageway but not open to the public.
  • It is a dual 3-lane carriageway for its entire length.
  • The car was eventually stopped after driving the wrong way down a dual carriageway.
4. dual purpose = cel liczby podwójnej dual purpose
7. dual system = system podwójny dual system
8. dual control = kontrola liczby podwójnej dual control
9. dual citizen = obywatel liczby podwójnej dual citizen
10. dual nature = liczba podwójna natura dual nature
11. dual identity = tożsamość liczby podwójnej dual identity
12. dual function = funkcja liczby podwójnej dual function
13. dual national = liczba podwójna krajowy dual national
14. dual enrollment = zapis liczby podwójnej dual enrollment
15. dual degree = stopień liczby podwójnej dual degree
16. Dual Monarchy = Liczba podwójna Monarchia Dual Monarchy
17. dual track = liczba podwójna ślad dual track

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.