KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"dual" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

dual przymiotnik

dual + rzeczownik
Kolokacji: 129
dual role • dual citizenship • dual carriageway • dual purpose • dual nationality • Dual Enrollment program • dual system • dual control • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
1. dual role = aktor grający dwie (lub więcej) role dual role
2. dual citizenship = podwójne obywatelstwo dual citizenship
3. dual carriageway = droga szybkiego ruchu dual carriageway
4. dual purpose = cel liczby podwójnej dual purpose
7. dual system = system podwójny dual system
8. dual control = kontrola liczby podwójnej dual control
9. dual citizen = obywatel liczby podwójnej dual citizen
10. dual nature = liczba podwójna natura dual nature
11. dual identity = tożsamość liczby podwójnej dual identity
12. dual function = funkcja liczby podwójnej dual function
13. dual national = liczba podwójna krajowy dual national
14. dual enrollment = zapis liczby podwójnej dual enrollment
15. dual degree = stopień liczby podwójnej dual degree
16. Dual Monarchy = Liczba podwójna Monarchia Dual Monarchy
17. dual track = liczba podwójna ślad dual track

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.