Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"domain" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

domain rzeczownik

rzeczownik + domain
Kolokacji: 15
protein domain • frequency domain • Internet domain • application domain • time domain • ...
domain + rzeczownik
Kolokacji: 22
domain name • domain work • domain text • domain material • domain knowledge • ...
domain + czasownik
Kolokacji: 12
domain contains • domain includes • domain consists • domain interacts • domain extends • ...
czasownik + domain
Kolokacji: 20
contain a domain • use domain • enter the domain • incorporate in the domain • domain is registered • ...
przymiotnik + domain
Kolokacji: 85
public domain • eminent domain • top-level domain • new domain • private domain • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
1. public domain = własność publiczna public domain
  • Science and Health has been in the public domain since 1987.
  • All the information above is in the public domain and was easy to find out!
  • As a result the book is not in the public domain.
  • Not all the information on our site is in the public domain.
  • Most of the data she wanted were public domain in any case.
  • The film is now in the public domain, having been made before 1923.
  • The report is in the public domain, and can be found here.
  • The film has since become public domain, and is available in a number of issues.
  • The result was land held in the public domain by the federal government.
  • At 2011 his works are now in the public domain.
2. eminent domain = wywłaszczenie za odszkodowaniem eminent domain
3. top-level domain = domena najwyższego poziomu (domena internetowa) top-level domain
4. new domain = nowa dziedzina new domain
5. private domain = własność prywatna private domain
6. different domain = inna dziedzina different domain
7. exclusive domain = wyłączna dziedzina exclusive domain
8. C-terminal domain = C-terminal dziedzina C-terminal domain
9. N-terminal domain = N-terminal dziedzina N-terminal domain
10. specific domain = określona dziedzina specific domain
11. extracellular domain = zewnątrzkomórkowa dziedzina extracellular domain
przyimek + domain
Kolokacji: 15
for domains • with domains • within the domain • between domains • into the domain • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.