Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"dish" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

dish rzeczownik

rzeczownik + dish
Kolokacji: 97
side dish • satellite dish • pasta dish • meat dish • signature dish • fish dish • seafood dish • rice dish • chicken dish • vegetable dish • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
1. side dish = dodatek do dania głównego side dish
  • The same cannot be said for some of the side dishes.
  • The best of the side dishes might stand on their own.
  • Each comes with two side dishes from a list of 11.
  • Clearly, the kitchen gives some serious thought to side dishes.
  • Perhaps it was the side dishes, for which we were not sorry.
  • The side dish of greens can be made with whatever is in season.
  • And side dishes sometimes come close to stealing the show.
  • It was listed with the side dishes and cost only $4.
  • Order rice to go with it as the side dishes are nothing to write home about.
  • The host can buy the side dishes and do the serving.
2. satellite dish = antena satelitarna, talerz satelitarny satellite dish
3. pasta dish = danie z makaronu pasta dish
4. meat dish = danie mięsne, potrawa mięsna meat dish
5. signature dish = specjalność danego kucharza signature dish
6. fish dish = półmisek do ryb fish dish
7. seafood dish = potrawa z owoców morza seafood dish
8. rice dish = potrawa ryżu rice dish
9. chicken dish = potrawa z kurczaka chicken dish
10. vegetable dish = waza do warzyw vegetable dish
11. laboratory dish = potrawa laboratoryjna laboratory dish
12. breakfast dish = potrawa śniadania breakfast dish
13. food dish = potrawa spożywcza food dish
14. casserole dish = naczynie żaroodporne (używane do pieczenia potraw) casserole dish
15. egg dish = potrawa z jaj egg dish
16. silver dish = srebrzysta potrawa silver dish
17. potato dish = potrawa ziemniaczana potato dish
dish + rzeczownik
Kolokacji: 11
Dish Network • dish towel • dish antenna • dish soap • dish rack • ...
dish + czasownik
Kolokacji: 44
dish includes • dish serves • dish comes • dish consisting • dish makes • ...
czasownik + dish
Kolokacji: 52
wash dishes • offer dishes • dish called • serve dishes • dish made • include dishes • search by dish • create dishes • feature dishes • ...
przymiotnik + dish
Kolokacji: 226
traditional dish • main dish • popular dish • vegetarian dish • favorite dish • dirty dish • simple dish • classic dish • best dish • ...
przyimek + dish
Kolokacji: 15
of dishes • with dishes • for dishes • on dishes • by dish • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.