"disagree" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

disagree czasownik

czasownik + disagree
Kolokacji: 3
agree to disagree • disagree with say • comment to disagree
disagree + przyimek
Kolokacji: 12
disagree with • disagree about • disagree on • disagree over • disagree in • ...
disagree + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 38
strongly disagree • sharply disagree • totally disagree • vehemently disagree • respectfully disagree • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
1. strongly disagree = absolutnie się nie zgadzaj strongly disagree
3. totally disagree = zupełnie nie zgódź się totally disagree
4. vehemently disagree = gwałtownie nie zgódź się vehemently disagree
5. respectfully disagree = z szacunkiem nie zgódź się respectfully disagree

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.