KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"diplomatic" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

diplomatic przymiotnik

diplomatic + rzeczownik
Kolokacji: 260
diplomatic relation • diplomatic mission • diplomatic effort • diplomatic tie • diplomatic corps • diplomatic immunity • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 40
(7) pressure, push
Kolokacji: 2
(11) career, progress
Kolokacji: 2
(12) skill, reason
Kolokacji: 2
(17) history, historian
Kolokacji: 2
(20) mean, norm
Kolokacji: 2
(21) isolation, analyst
Kolokacji: 2
(28) pouch, plate, bag
Kolokacji: 3
(31) presence, front
Kolokacji: 2
(32) move, gesture, stance
Kolokacji: 3
(38) breakthrough, observer
Kolokacji: 2
(40) protocol, etiquette
Kolokacji: 2
(45) nicety, objective
Kolokacji: 2
(46) gift, talent
Kolokacji: 2
(48) tool, friction
Kolokacji: 2
(49) courier, journey
Kolokacji: 2
(50) posting, agenda
Kolokacji: 2
(52) embarrassment, disaster
Kolokacji: 2
(53) alliance, treaty
Kolokacji: 2
(54) courtesy, formality
Kolokacji: 2
(56) blunder, gaffe
Kolokacji: 2
(57) finesse, tact
Kolokacji: 2
(58) premise, insult
Kolokacji: 2
(59) secret, quandary, reporting
Kolokacji: 3
1. diplomatic secret = dyplomatyczna tajemnica diplomatic secret
2. diplomatic reporting = taktowne raportowanie diplomatic reporting
  • The Assessments Staff draws upon a range of intelligence, primarily from the intelligence agencies but also diplomatic reporting and open source material.
  • One also finishes the book wishing for some diplomatic and political reporting to supplement the police-blotter details.
  • Classified web publishing for sharing diplomatic reporting and analysis with the U.S. Government's foreign affairs and national security communities.
  • Sanger was awarded, in 2004, the Weintal Prize for diplomatic reporting for his coverage of the Iraq and Korea crises.
  • It draws its information from other intelligence agencies, as well as diplomatic reporting, information and reporting from other government agencies, and open source material.
  • Her journalism won her many awards, including one for distinguished diplomatic reporting from Georgetown University's School of Foreign Affairs.
  • The ICAF is a recognized component of interagency planning that complements and avoids replicating existing analyses such as instability watch lists, diplomatic reporting and intelligence.
  • In 2003 he won the National Press Club prize for best diplomatic reporting of the year.
  • Ms. Robbins received the 2003 Georgetown University Weintal Prize for diplomatic reporting.
  • Without the use of secrets, Mr. Frankel argued at the time, "there could be no adequate diplomatic, military and political reporting of the kind our people take for granted."
3. diplomatic quandary = dyplomatyczna rozterka diplomatic quandary
(60) vehicle, paper
Kolokacji: 2
(61) smile, aspect
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.