PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"diplomatic" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

diplomatic przymiotnik

diplomatic + rzeczownik
Kolokacji: 260
diplomatic relation • diplomatic mission • diplomatic effort • diplomatic tie • diplomatic corps • diplomatic immunity • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 40
(7) pressure, push
Kolokacji: 2
(11) career, progress
Kolokacji: 2
(12) skill, reason
Kolokacji: 2
(17) history, historian
Kolokacji: 2
(20) mean, norm
Kolokacji: 2
(21) isolation, analyst
Kolokacji: 2
1. diplomatic correspondent = korespondent dyplomatyczny diplomatic correspondent
  • On the line to me now, is our diplomatic correspondent, David Spannier.
  • He returned to Washington in 1984, becoming the Journal's chief diplomatic correspondent.
  • In 1990, he moved to television and worked briefly as political, diplomatic and education correspondent.
  • From 1985 to 1986, he was diplomatic correspondent based in London.
  • And from 1947 to 1949, he was a roving diplomatic correspondent, based in New York.
  • He also worked in apartheid South Africa, was a diplomatic correspondent and a foreign leader writer.
  • He later reported from many parts of the world and was diplomatic correspondent for four years.
  • This would be the diplomatic correspondent about to go away for a weekend's shooting.
  • In 1971, he was transferred to Washington as diplomatic correspondent.
  • He returned to Time as a diplomatic correspondent in 1946 and was Washington bureau chief from 1948 to 1957.
3. diplomatic code = taktowny kod diplomatic code
(28) pouch, plate, bag
Kolokacji: 3
(31) presence, front
Kolokacji: 2
(32) move, gesture, stance
Kolokacji: 3
(38) breakthrough, observer
Kolokacji: 2
(40) protocol, etiquette
Kolokacji: 2
(45) nicety, objective
Kolokacji: 2
(46) gift, talent
Kolokacji: 2
(48) tool, friction
Kolokacji: 2
(49) courier, journey
Kolokacji: 2
(50) posting, agenda
Kolokacji: 2
(52) embarrassment, disaster
Kolokacji: 2
(53) alliance, treaty
Kolokacji: 2
(54) courtesy, formality
Kolokacji: 2
(56) blunder, gaffe
Kolokacji: 2
(57) finesse, tact
Kolokacji: 2
(58) premise, insult
Kolokacji: 2
(59) secret, quandary, reporting
Kolokacji: 3
(60) vehicle, paper
Kolokacji: 2
(61) smile, aspect
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.