Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"digital" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

digital przymiotnik

digital + rzeczownik
Kolokacji: 354
digital download • digital camera • digital format • digital signal • digital technology • digital channel • digital media • digital television • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 85
1. digital download = cyfrowe pobieranie danych digital download
5. digital technology = technologia cyfrowa digital technology
  • It went on to be one of the most popular digital channels in the country.
  • It is not known when exactly the station returned to full power on digital channel 36.
  • It is also available in high definition on digital channel 434.
  • Launched as a digital channel in certain areas on 10 June 2010.
  • But the ruling said nothing about the new digital channels.
  • It can also be seen in high definition on digital channel 232.
  • The low power digital channel 7 started broadcasting on June 12, 2009.
  • Why not put those coming digital channels up at public auction?
  • There can be more than one program on these digital channels.
  • To do that, most stations are building or planning to build a second control room for the digital channel.
7. digital media = cyfrowe środki przekazu digital media
8. digital television = telewizja cyfrowa digital television
9. digital age = epoka cyfrowa, era cyfrowa digital age
10. digital image = obraz cyfrowy digital image
11. digital version = cyfrowa wersja digital version
12. digital copy = cyfrowa kopia digital copy
13. digital video = cyfrowy wideo digital video
14. digital form = forma cyfrowa digital form
15. digital photography = fotografia cyfrowa digital photography
16. digital assistant = cyfrowy asystent digital assistant
17. digital clock = zegar cyfrowy digital clock
18. digital computer = komputer cyfrowy digital computer
19. digital network = sieć cyfrowa digital network
20. digital data = dane cyfrowe digital data
21. digital device = cyfrowe urządzenie digital device
22. digital music = cyfrowa muzyka digital music
23. digital file = cyfrowy plik digital file
24. digital content = treść cyfrowa digital content
25. digital information = cyfrowe informacje digital information
26. digital edition = cyfrowe wydanie digital edition
27. digital service = cyfrowa usługa digital service
28. digital system = cyfrowy system digital system
29. digital world = cyfrowy świat digital world
30. digital sales = cyfrowe sprzedaże digital sales
31. digital library = biblioteka cyfrowa digital library
32. digital release = cyfrowe zwolnienie digital release
33. digital distribution = dystrybucja cyfrowa digital distribution
34. digital recording = nagranie cyfrowe digital recording
35. digital divide = podział cyfrowy, dyskryminacja cyfrowa (w dostępie do Internetu) digital divide
36. digital photo = cyfrowe zdjęcie digital photo
37. digital platform = cyfrowy peron digital platform
39. digital TV = cyfrowy TV digital TV
41. digital art = sztuka cyfrowa digital art
42. digital radio = radio cyfrowe digital radio
43. digital broadcast = cyfrowy program digital broadcast
44. digital signature = podpis cyfrowy (podpis elektroniczny) digital signature
46. digital revolution = cyfrowa rewolucja digital revolution
47. digital watch = zegarek elektroniczny digital watch
48. digital display = monitor cyfrowy, wyświetlacz cyfrowy digital display
50. digital photograph = cyfrowe zdjęcie digital photograph
51. digital cable = cyfrowy kabel digital cable
53. digital transmission = transmisja cyfrowa digital transmission
54. digital audio = cyfrowy audio digital audio
55. digital equipment = cyfrowe wyposażenie digital equipment
56. digital product = cyfrowy produkt digital product
57. digital effect = cyfrowy efekt digital effect
58. digital transition = cyfrowe przejście digital transition
59. digital communication = cyfrowa komunikacja digital communication
60. digital era = cyfrowa era digital era
61. digital sound = cyfrowy dźwięk digital sound
62. digital conversion = cyfrowe przeliczenie digital conversion
63. digital model = cyfrowy model digital model
64. digital subscriber line = cyfrowa linia abonencka digital subscriber line
65. digital archive = cyfrowe archiwum digital archive
66. digital picture = cyfrowy obraz digital picture
67. digital imaging = cyfrowe obrazowanie digital imaging
68. digital readout = cyfrowy readout digital readout
69. digital circuit = obwód cyfrowy digital circuit
70. digital artist = cyfrowy artysta digital artist
71. digital right = cyfrowe prawo digital right
72. digital tape = cyfrowa taśma digital tape
73. digital retailer = cyfrowy detalista digital retailer
74. digital projector = cyfrowy projektor digital projector
75. digital collection = cyfrowe kolekcjonowanie digital collection
76. digital technique = cyfrowa metoda digital technique
77. digital album = cyfrowy album digital album
78. digital electronics = elektronika cyfrowa digital electronics
79. digital certificate = certyfikat cyfrowy digital certificate
80. digital switchover = cyfrowe przejście digital switchover
82. digital box = cyfrowe pudło digital box
83. digital store = cyfrowy sklep digital store
84. digital book = książka elektroniczna, e-książka digital book
85. digital economy = cyfrowa gospodarka digital economy

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.