ANGIELSKI NA WAKACJE.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"difference" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

difference rzeczownik

rzeczownik + difference
Kolokacji: 49
age difference • gender difference • temperature difference • goal difference • time difference • price difference • sex difference • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
1. age difference = różnica wieku age difference
  • But despite the temperature difference she was looking forward to four or five days in the city.
  • The temperature difference between air and the ground six feet under comes to my mind.
  • Over time, this would create a temperature difference across the door.
  • "On the other hand, we have the matter of the temperature differences."
  • Between winter and summer, the temperature differences are not too much.
  • The temperature difference between day and night is normally small.
  • It must've been warm and cold air that carried the temperature difference.
  • Also, the temperature difference could cause damage to the tanks.
  • Without a working heating system, you'll also find temperature differences from top to bottom of the building.
  • The temperature difference between the dining room and the outside world was 105 degrees.
4. goal difference = różnica celu goal difference
5. time difference = różnica czasu (pomiędzy strefami czasowymi) time difference
6. price difference = różnica cen price difference
8. policy difference = różnica polityczna policy difference
9. class difference = przeciwność klasowa class difference
11. pressure difference = różnica ciśnienia pressure difference
12. size difference = różnica skali size difference
14. height difference = różnica wysokości, deniwelacja height difference
difference + rzeczownik
Kolokacji: 4
Difference Engine • difference equation • difference maker • difference method
difference + czasownik
Kolokacji: 87
difference exists • difference remains • difference lies • difference causes • difference includes • difference leads • difference makes • ...
czasownik + difference
Kolokacji: 92
reflect differences • detect differences • cite differences • show differences • find differences • resolve one's differences • ...
przymiotnik + difference
Kolokacji: 234
big difference • only difference • significant difference • major difference • main difference • cultural difference • important difference • ...
przyimek + difference
Kolokacji: 28
of difference • for differences • to differences • despite one's differences • by differences • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.