"diamond" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

diamond rzeczownik

rzeczownik + diamond
Kolokacji: 35
baseball diamond • Neil Diamond • Mr. Diamond • blood diamond • Hope Diamond • ...
diamond + rzeczownik
Kolokacji: 128
Diamond Jubilee • diamond ring • diamond interchange • diamond mine • diamond ace • diamond king • diamond queen • ...
diamond + czasownik
Kolokacji: 17
Mr. Diamond says • diamond comes • diamond sparkles • diamond glitters • diamond makes • ...
czasownik + diamond
Kolokacji: 23
lead a diamond • sell diamonds • wear diamonds • make diamonds • throw a diamond • ...
przymiotnik + diamond
Kolokacji: 61
black diamond • large diamond • rough diamond • small diamond • blue diamond • ...
przyimek + diamond
Kolokacji: 12
with diamonds • of diamonds • in diamonds • for diamonds • to several diamonds • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.