"large diamond" — Słownik kolokacji angielskich

large diamond kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży diament
  1. large przymiotnik + diamond rzeczownik
    Silna kolokacja

    Set in the center of the ring was a large diamond.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo