"development" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

development rzeczownik

rzeczownik + development
Kolokacji: 188
housing development • software development • product development • community development • character development • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 69
1. housing development = dzielnica mieszkaniowa, osiedle mieszkaniowe housing development
6. estate development = rozwój majątku estate development
8. brain development = rozwój mózgu brain development
  • Yet the business development in the village is considered to be poor.
  • The city's central location has led to much of its business development.
  • Services are also offered toward business development and leadership training.
  • He became vice president for business development in December 2005.
  • There also has to be an increase in the amount of business development within black communities.
  • I see this mistake in business development all the time.
  • Customer care and business development are part of that focus.
  • The city promoted small business development through several state and federal programs.
  • For the first seven or eight years, Doug was in business development and sales.
  • He will be involved in sales and new business development across Scotland.
18. drug development = proces wprowadzania nowego leku do obrotu drug development
19. energy development = rozwój energetyczny energy development
21. land development = zagospodarowanie terenu land development
22. application development = rozbudowywanie aplikacji, opracowywanie aplikacji application development
23. project development = rozwój projektu project development
24. property development = rozwój nieruchomości property development
29. condominium development = rozwój bloku z mieszkaniami własnościowymi condominium development
32. plot development = rozwój fabuły plot development
36. sector development = rozwój sektora sector development
48. development of society = rozwój społeczeństwa development of society
49. design development = rozwój projektowy design development
51. development of art = rozwój sztuki development of art
53. oil development = rozwój naftowy oil development
57. railway development = rozwój kolejowy railway development
62. Agriculture Rural Development = Rolnictwo rozwój obszarów wiejskich Agriculture Rural Development
63. resort development = rozwój kurortu resort development
67. hotel development = rozwój hotelowy hotel development
68. artist development = rozwój artysty artist development
development + rzeczownik
Kolokacji: 208
development project • development program • development corporation • development agency • development effort • ...
development + czasownik
Kolokacji: 120
development occurs • development includes • development continues • development leads • development begins • ...
czasownik + development
Kolokacji: 181
promote development • stimulate development • undergo development • arrest Development • allow development • ...
przymiotnik + development
Kolokacji: 387
economic development • far development • recent development • residential development • commercial development • ...
przyimek + development
Kolokacji: 33
under development • during development • of development • for development • between development • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.