"desirable" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

desirable przymiotnik

desirable + rzeczownik
Kolokacji: 59
desirable place • desirable property • desirable woman • desirable location • desirable trait • ...
czasownik + desirable
Kolokacji: 5
consider desirable • deem desirable • find desirable • become desirable • think desirable
przysłówek + desirable
Kolokacji: 16
most desirable • highly desirable • particularly desirable • socially desirable • extremely desirable • ...
desirable + przyimek
Kolokacji: 5
desirable for • desirable in • desirable to • desirable of • desirable from

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.