14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"desirable" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

desirable przymiotnik

desirable + rzeczownik
Kolokacji: 59
desirable place • desirable property • desirable woman • desirable location • desirable trait • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
1. desirable property = pożądana właściwość desirable property
2. desirable trait = pożądana cecha desirable trait
3. desirable quality = pożądana jakość desirable quality
4. desirable attribute = pożądany atrybut desirable attribute
5. desirable level = pożądany poziom desirable level
6. desirable behavior = pożądane zachowanie desirable behavior
7. desirable way = mile widziana droga desirable way
8. desirable condition = pożądany warunek desirable condition
9. desirable solution = pożądane rozwiązanie desirable solution
10. desirable activity = pożądana działalność desirable activity
(8) plant, candidate
Kolokacji: 2
(9) one, mate
Kolokacji: 2
(11) form, species, flavor
Kolokacji: 3
czasownik + desirable
Kolokacji: 5
consider desirable • deem desirable • find desirable • become desirable • think desirable
przysłówek + desirable
Kolokacji: 16
most desirable • highly desirable • particularly desirable • socially desirable • extremely desirable • ...
desirable + przyimek
Kolokacji: 5
desirable for • desirable in • desirable to • desirable of • desirable from

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.