"debut" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

debut rzeczownik

rzeczownik + debut
Kolokacji: 105
league debut • film debut • Broadway debut • stage debut • television debut • NHL debut • solo debut • screen debut • Test debut • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
  • He made his major league debut on May 28, 1919.
  • He made his league debut at the age of just 15 years and 341 days.
  • He made his major league debut in 1981 at the age of 27.
  • He made his major league debut in 1993 and also played from 1995 through 1998.
  • He made his major league debut on May 27, 1928.
  • He made his major league debut on May 7, 2012.
  • He made his league debut as a 17-year old in the 1946-47 season.
  • He made his big league debut on May 16, 1948 at the age of 20.
  • He made his major league debut on May 8, 2005.
  • One week later he made his major league debut with the A's.
2. film debut = debiut filmowy film debut
4. stage debut = debiut sceniczny stage debut
5. television debut = debiut telewizyjny television debut
6. NHL debut = NHL debiut NHL debut
7. solo debut = solo debiut solo debut
8. screen debut = debiut kinowy screen debut
9. Test debut = Test debiut Test debut
10. label debut = etykieta debiut label debut
11. team debut = debiut zespołowy team debut
12. Met debut = Spotkany debiut Met debut
13. season debut = pora roku debiut season debut
14. feature film debut = film fabularny pełnometrażowy debiut feature film debut
15. home debut = debiut domowy home debut
16. wrestling debut = debiut zapasów wrestling debut
17. New York debut = Nowy Jork debiut New York debut
18. feature debut = cecha debiut feature debut
19. recording debut = debiut nagraniowy recording debut
20. opera debut = opera debiut opera debut
22. Football League debut = Liga piłkarska debiut Football League debut
23. NFL debut = NFL debiut NFL debut
24. movie debut = film debiut movie debut
25. London debut = Debiut londyński London debut
26. Major League debut = Pierwsza liga debiut Major League debut
27. US debut = USA mieć premierę US debut
28. TV debut = TV debiut TV debut
29. England debut = Anglia debiut England debut
30. class debut = klasa debiut class debut
31. grade debut = klasa debiut grade debut
32. series debut = debiut szeregowy series debut
33. company debut = debiut spółki company debut
34. album debut = album debiut album debut
35. club debut = klubu debiut club debut
debut + rzeczownik
Kolokacji: 50
debut album • debut novel • debut film • debut release • debut LP • debut performance • debut season • debut studio album • debut CD • ...
debut + czasownik
Kolokacji: 17
debut comes • debut takes • debut wins • debut occurs • debut follows • ...
czasownik + debut
Kolokacji: 30
make one's debut • release one's debut • score on one's debut • give one's debut • mark the debut • ...
przymiotnik + debut
Kolokacji: 95
professional debut • directorial debut • official debut • self-titled debut • first-team debut • American debut • competitive debut • ...
przyimek + debut
Kolokacji: 20
in one's debut • on one's debut • of one's debut • for one's debut • since one's debut • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.