"crouch" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

crouch czasownik

crouch + przyimek
Kolokacji: 35
crouch down • crouch behind • crouch over • crouch beside • crouch on • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
1. crouch down = przysiad w dół crouch down
3. crouch over = przysiad ponad crouch over
5. crouch on = przykucać na crouch on
6. crouch in = przykucać w crouch in
7. crouch at = przykucać przy crouch at
9. crouch against = przykucać przeciwko crouch against
10. crouch by = przykucać przez crouch by
11. crouch to = przykucać aby crouch to
12. crouch under = przykucnij poniżej crouch under
13. crouch before = przysiad wcześniej crouch before
14. crouch for = zepnij się crouch for
16. crouch near = przysiad prawie crouch near
crouch + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 14
crouch low • crouch forward • crouch slightly • crouch together • crouch motionless • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.