"coverage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

coverage rzeczownik

rzeczownik + coverage
Kolokacji: 93
media coverage • news coverage • press coverage • insurance coverage • television coverage • health coverage • drug coverage • ...
coverage + rzeczownik
Kolokacji: 6
coverage area • coverage gap • coverage map • coverage team • coverage unit • ...
coverage + czasownik
Kolokacji: 20
coverage includes • coverage begins • coverage focuses • coverage makes • coverage continues • ...
czasownik + coverage
Kolokacji: 75
provide coverage • offer coverage • extend coverage • include coverage • receive coverage • get coverage • give coverage • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
5. include coverage = załącz sprawozdanie include coverage
6. get coverage = zrozumiane sprawozdanie get coverage
7. give coverage = daj sprawozdanie give coverage
8. find one's coverage = znajdować czyjś sprawozdanie find one's coverage
9. expand one's coverage = rozwijać czyjś sprawozdanie expand one's coverage
10. deny coverage = zaprzecz sprawozdaniu deny coverage
11. buy coverage = daj się nabrać na sprawozdanie buy coverage
12. watch coverage = sprawozdanie wachtowe watch coverage
14. win for one's coverage = wygrywać dla czyjś sprawozdanie win for one's coverage
16. limit coverage = sprawozdanie limitu limit coverage
17. gain coverage = sprawozdanie przyrostu gain coverage
18. obtain coverage = uzyskaj sprawozdanie obtain coverage
19. drop coverage = sprawozdanie kropli drop coverage
20. guarantee coverage = sprawozdanie gwarancyjne guarantee coverage
21. achieve coverage = osiągnij sprawozdanie achieve coverage
przymiotnik + coverage
Kolokacji: 148
live coverage • extensive coverage • comprehensive coverage • universal coverage • full coverage • medical coverage • ...
przyimek + coverage
Kolokacji: 23
of coverage • for several campaign coverage • from one's coverage • about coverage • in coverage • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.