KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"course" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

course rzeczownik

rzeczownik + course
Kolokacji: 229
golf course • training course • collision course • crash course • obstacle course • college course • education course • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 59
  • They were on a collision course from the start, party officials say.
  • They were moving on a dead collision course with his position.
  • The two leaders are once again on a collision course.
  • "But it looks like he found himself on collision course with the board."
  • "Do they want to go into a collision course with Israel?"
  • Since then, the two stars have been on a collision course.
  • They are on collision course with Christian life and teaching.
  • But when someone else is after the same line, it becomes a collision course.
  • Population growth and water supply are on a collision course.
  • The two courts might seem to be on a collision course.
5. crash course = intensywny kurs (np. językowy) crash course
7. obstacle course = tor przeszkód (np. w zawodach sportowych) obstacle course
8. race course = tor wyścigowy (dla koni lub psów) race course
11. refresher course = kurs utrwalający wiedzę refresher course
15. road course = kurs drogowy road course
16. degree course = kierunek studiów degree course
17. summer course = letni kurs summer course
21. course of one's work = kurs z czyjś praca course of one's work
22. AP course = przedmiot rozszerzony AP course
24. water course = kurs na wodę water course
25. school course = kurs szkolny school course
26. Saratoga Race Course = Saratoga tor wyścigowy Saratoga Race Course
29. core course = kurs podstawowy core course
30. course of action = sposób postępowania, kierunek działania course of action
31. course of one's duties = kurs z czyjś obowiązki course of one's duties
32. course of events = bieg wydarzeń, bieg zdarzeń, kolej rzeczy course of events
36. course of therapy = kurs z terapii course of therapy
38. weekend course = kurs weekendowy weekend course
44. computer course = kurs komputerowy computer course
45. music course = kurs muzyczny music course
46. lecture course = cykl wykładów lecture course
47. college level course = kurs poziomu college'u college level course
49. course of one's journey = kurs z czyjś podróż course of one's journey
50. law course = kurs prawa law course
51. math course = kurs matematyki math course
53. philosophy course = kurs filozofii philosophy course
55. turf course = kurs darni turf course
57. literature course = kurs literatury literature course
58. string course = gzyms kordonowy string course
59. zigzag course = kurs zygzakowaty zigzag course
course + rzeczownik
Kolokacji: 48
course work • course record • course offering • course correction • course change • course material • course load • ...
course + czasownik
Kolokacji: 84
course includes • course takes • course offers • course leads • course follows • course runs • course begins • course teaches • ...
czasownik + course
Kolokacji: 103
offer courses • change course • teach courses • reverse course • attend courses • take courses • include courses • course called • ...
przymiotnik + course
Kolokacji: 324
main course • due course • advanced course • normal course • academic course • remedial course • introductory course • wise course • ...
przyimek + course
Kolokacji: 28
off course • between courses • from one's course • of courses • including courses • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.