BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"coordinate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

coordinate czasownik

coordinate + rzeczownik
Kolokacji: 47
coordinate activities • coordinate one's efforts • coordinate policy • coordinate operations • coordinate one's response • ...
czasownik + coordinate
Kolokacji: 6
help coordinate • begin coordinating • involve coordinating • include coordinating • try to coordinate • ...
coordinate + przyimek
Kolokacji: 21
coordinate with • coordinated by • coordinate from • coordinate in • coordinate on • ...
coordinate + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 15
well coordinated • closely coordinated • carefully coordinated • poorly coordinated • properly coordinated • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.