"cooperate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cooperate czasownik

czasownik + cooperate
Kolokacji: 11
refuse to cooperate • agree to cooperate • begin cooperating • stop cooperating • want to cooperate • ...
cooperate + przyimek
Kolokacji: 17
cooperate with • cooperate in • cooperate on • cooperate for • cooperate to • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
3. cooperate on = wspólnie pracuj cooperate on
4. cooperate for = współpracować dla cooperate for
5. cooperate to = współpracować aby cooperate to
6. cooperate into = współpracować do cooperate into
cooperate + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 16
cooperate fully • cooperate closely • actively cooperate • cooperate well • voluntarily cooperate • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.