"cooperate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cooperate czasownik

czasownik + cooperate
Kolokacji: 11
refuse to cooperate • agree to cooperate • begin cooperating • stop cooperating • want to cooperate • ...
cooperate + przyimek
Kolokacji: 17
cooperate with • cooperate in • cooperate on • cooperate for • cooperate to • ...
cooperate + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 16
cooperate fully • cooperate closely • actively cooperate • cooperate well • voluntarily cooperate • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.