KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"convince" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

convince czasownik

convince + rzeczownik
Kolokacji: 56
convince people • convince voters • convince others • convince one's father • convince the public • convince the jury • ...
czasownik + convince
Kolokacji: 12
help convince • try to convince • attempt to convince • manage to convince • fail to convince • need to convince • ...
convince + przyimek
Kolokacji: 13
convince of • convince to • convince in • convince with • convince at • ...
convince + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 16
finally convince • eventually convince • successfully convince • somehow convince • later convince • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.