"constructive" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

constructive przymiotnik

constructive + rzeczownik
Kolokacji: 67
constructive role • constructive dialogue • constructive criticism • constructive way • constructive engagement • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
1. constructive role = konstruktywna rola constructive role
2. constructive dialogue = konstruktywna dialog constructive dialogue
  • The other members would then have three minutes each to offer constructive criticism.
  • Tell me your plans and I'll offer you constructive criticism.
  • Back in the office and it's time for constructive criticism.
  • I only bring it up to offer a constructive criticism.
  • Thanks for the many kind words and constructive criticism that we have received so far.
  • That being the case, I am open to any constructive criticism.
  • The point is for the town to benefit from the constructive criticism.
  • Or take some constructive criticism and see if the results improve.
  • In this respect I would like to offer some constructive criticism.
  • Both girls are given constructive criticism, and one is eliminated.
4. constructive way = konstruktywna droga constructive way
5. constructive engagement = konstruktywne zaręczyny constructive engagement

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.