"concert" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

concert rzeczownik

rzeczownik + concert
Kolokacji: 112
music concert • benefit concert • rock concert • jazz concert • solo concert • reunion concert • Ticketmaster concert • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
5. solo concert = solo koncert solo concert
7. Ticketmaster concert = Ticketmaster koncert Ticketmaster concert
8. opening concert = otwarcie koncert opening concert
10. charity concert = koncert dobroczynny charity concert
13. tribute concert = wyrazy uznania koncert tribute concert
16. chamber concert = koncert muzyki kameralnej chamber concert
18. band concert = zespół koncert band concert
20. subscription concert = koncert dla posiadaczy karnetów subscription concert
21. evening concert = koncert wieczorowy evening concert
  • There had been evening concerts lakeside in the town park.
  • Admission to the workshop, which also includes lunch, and the evening concert, is $100.
  • The band performed morning and evening concerts in the city.
  • Last year, about 1,000 people attended the free early evening concerts.
  • Daily admission is $16, evening concerts are $20, with discounts for children from 6 through 12.
  • Last night, after attending an evening concert, the leaders appeared together on a popular talk show.
  • There are frequent evening concerts in the chapel; for information call 81-855-5900.
  • Call for information about the frequent lunchtime and evening concerts.
  • Many faculty members bring their companies to perform for the students and the public at evening concerts.
  • The convention opens today and will continue through Friday, with evening concerts open to the public free of charge.
23. family concert = zgodność rodzinna family concert
25. pop concert = koncert popularnej muzyki klasycznej (zazwyczaj z udziałem orkiestry symfonicznej) pop concert
26. school concert = koncert szkolny school concert
concert + rzeczownik
Kolokacji: 116
concert hall • concert tour • concert performance • concert pianist • concert series • concert band • concert venue • concert version • ...
concert + czasownik
Kolokacji: 43
concert features • concert begins • concert includes • concert takes • concert follows • ...
czasownik + concert
Kolokacji: 70
present concerts • host concerts • organize concerts • conduct concerts • include concerts • perform concerts • play concerts • ...
przymiotnik + concert
Kolokacji: 109
free concert • live concert • outdoor concert • final concert • classical concert • annual concert • public concert • special concert • ...
przyimek + concert
Kolokacji: 22
in concert • including concerts • to concerts • for concerts • of concerts • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.