Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"concerned" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

concerned przymiotnik

concerned + rzeczownik
Kolokacji: 21
concerned citizen • concerned parent • concerned look • concerned party • concerned stakeholder • ...
czasownik + concerned
Kolokacji: 6
grow concerned • look concerned • become concerned • sound concerned • feel concerned • ...
przysłówek + concerned
Kolokacji: 22
deeply concerned • increasingly concerned • most concerned • seriously concerned • greatly hence concerned • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
1. deeply concerned = głęboko zaniepokojony, poważnie zaniepokojony deeply concerned
  • Even viewers who don't have children may be deeply concerned about the current state of American education.
  • "This administration is deeply concerned about California and its citizens."
  • We are deeply concerned about the loss of any patient.
  • Everyone is deeply concerned about the safety and security of American soldiers.
  • But both are known to be deeply concerned about the direction of events.
  • I am deeply concerned about some of the issues that have been raised in this meeting today.
  • We are deeply concerned about its recent activities in Turkey.
  • We are, to use the Commissioner's words, deeply concerned about the situation.
  • People are deeply concerned about economic conditions in our nation and around the world.
  • I am safe and healthy, but deeply concerned about your mother.
2. increasingly concerned = coraz bardziej dotyczyć increasingly concerned
3. most concerned = najbardziej dotyczyć most concerned
4. seriously concerned = poważnie dotyczyć seriously concerned
concerned + przyimek
Kolokacji: 10
concerned about • concerned with • concerned for • concerned in • concerned to • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.