Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>
Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"comprise" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

comprise czasownik

comprise + rzeczownik
Kolokacji: 117
comprise the part • comprise several members • comprise several percent • comprise several schools • comprise several buildings • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 29
3. comprise several percent = zawierać kilka procent comprise several percent
12. comprise representatives = zawieraj przedstawicieli comprise representatives
15. comprise a number = zawieraj liczbę comprise a number
21. comprise several acres = zawieraj kilka szmatu comprise several acres
23. comprise the majority = twórz większość comprise the majority
24. comprise several episodes = zawieraj kilka wydarzeń comprise several episodes
25. comprise elements = zawieraj elementy comprise elements
27. comprise several houses = zawieraj kilka domów comprise several houses
comprise + przyimek
Kolokacji: 20
comprised of • comprise about • comprise with • comprise over • comprise in • ...
comprise + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 22
mainly comprise • originally comprise • together comprise • largely comprise • initially comprise • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.