BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"committee" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

committee rzeczownik

rzeczownik + committee
Kolokacji: 318
executive committee • Senate committee • action committee • Judiciary Committee • Finance Committee • ethics committee • ...
committee + rzeczownik
Kolokacji: 47
committee member • committee chairman • committee meeting • committee hearing • committee report • committee assignment • ...
committee + czasownik
Kolokacji: 194
committee approves • committee recommends • committee votes • committee investigating • committee consists • committee issues • ...
czasownik + committee
Kolokacji: 56
committee headed • committee led • name by Advisory Committee • testify before the Senate Committee • sit on one's Committee • ...
przymiotnik + committee
Kolokacji: 120
Congressional committee • advisory committee • special committee • parliamentary committee • national committee • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 31
2. advisory committee = komitet doradczy advisory committee
  • But let me say I was a member of the exhibition's advisory committee.
  • It is also considered to be a federal advisory committee.
  • He also said blacks would be on each state's advisory committee.
  • She is a member of the French government's advisory committee.
  • Instead, the firms would form an advisory committee to the board.
  • These four are the only members of a 10-member advisory committee to issue a report on the program.
  • The advisory committee published its final report in March 2010.
  • The advisory committee is expected to make a decision on Tuesday.
  • An advisory committee has been set up to help the Commission here.
  • If one is formed, an advisory committee of five to seven members.
5. national committee = państwowy komitet national committee
6. central committee = komitet centralny partii komunistycznej central committee
7. select committee = nadzwyczajna komisja parlamentarna select committee
9. joint committee = komisja mieszana joint committee
13. international committee = międzynarodowy komitet international committee
14. powerful committee = potężny komitet powerful committee
17. political action committee = lobby zbierające fundusze na kampanię wyborczą, komitet wyborczy (w Stanach Zjednoczonych) political action committee
18. independent committee = niezależna komisja independent committee
20. technical committee = komitet techniczny technical committee
22. investigative committee = dochodzeniowy komitet investigative committee
23. disciplinary committee = komisja dyscyplinarna disciplinary committee
25. permanent committee = stała komisja, stały komitet permanent committee
26. regional committee = regionalny komitet regional committee
30. bipartisan committee = dwupartyjny komitet bipartisan committee
31. small committee = nieliczny komitet small committee
przyimek + committee
Kolokacji: 15
by Advisory Committee • at the National Committee • through committees • in committee • out of committee • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.