Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"commission" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

commission rzeczownik

rzeczownik + commission
Kolokacji: 220
Exchange Commission • election commission • Energy Commission • Planning Commission • Telecommunications Commission • ...
commission + rzeczownik
Kolokacji: 43
commission member • commission report • commission official • commission chairman • commission staff • ...
commission + czasownik
Kolokacji: 212
commission approves • commission recommends • commission investigating • commission issues • commission proposes • ...
czasownik + commission
Kolokacji: 63
commission headed • commission charged • pay commissions • commission led • receive one's commission • ...
przymiotnik + commission
Kolokacji: 105
European Commission • special commission • independent commission • military commission • Presidential commission • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 33
  • At present this decision is made by the special commission alone.
  • They will be made by a special commission," he said.
  • On 28 November a special commission was issued for his trial.
  • He has created a special commission to review Federal ethics laws.
  • The President also created a special commission to investigate the incident.
  • A decision was delayed, and a special commission is studying the issue.
  • Made to measure suits can cost more than €3,000 and are special commission for international customers.
  • The process was to be supervised by special international commissions.
  • Also, a special legislative commission is set to do its own investigating.
  • These were all questions that a special commission investigating September 11 was supposed to answer.
8. high commission = wysoka komisja (zajmująca się jakimś problemem) high commission
13. Atomic Energy Commission = Komisja do Spraw Energii Atomowej (w USA) Atomic Energy Commission
15. public commission = publiczna prowizja public commission
16. international commission = komisja międzynarodowa international commission
17. major commission = ważna komisja major commission
18. British Transport Commission = Brytyjska Komisja transportowa British Transport Commission
19. federal commission = federalna komisja federal commission
21. joint commission = komisja wspólna, komisja mieszana joint commission
22. full commission = pełna komisja full commission
23. advisory commission = komisja doradcza advisory commission
26. private commission = prywatna komisja private commission
27. large commission = duża komisja large commission
28. five-member commission = komisja o pięciu członkach five-member commission
29. Canadian Human Commission = Kanadyjska Ludzka Komisja Canadian Human Commission
31. regulatory commission = nadzorująca komisja regulatory commission
przyimek + commission
Kolokacji: 15
with the Securities Commission • by the Securities Commission • at the Federal Commission • in commission • including commissions • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.