"clean" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

clean przymiotnik

clean + rzeczownik
Kolokacji: 217
clean water • clean air • clean sheet • clean clothes • clean line • clean energy • clean sweep • clean Bill • clean slate • clean break • ...
czasownik + clean
Kolokacji: 29
come clean • wipe clean • keep clean • look clean • sweep clean • feel clean • pick clean • wash clean • ...
przysłówek + clean
Kolokacji: 35
relatively clean • spotlessly clean • clean away • completely clean • perfectly clean • ...
clean + przyimek
Kolokacji: 14
clean with • clean for • clean in • clean of • clean on • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
1. clean with = czyścić z clean with
2. clean for = czyścić dla clean for
3. clean of = czyścić z clean of
4. clean in = czyścić w clean in
5. clean on = czyścić na clean on
6. clean to = czyścić aby clean to
7. clean through = wyczyść całkowicie clean through

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.