"cash" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cash rzeczownik

rzeczownik + cash
Kolokacji: 13
Johnny Cash • royalty cash • Pat Cash • Rosanne Cash • campaign cash • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
1. Johnny Cash = Jaś Cash Johnny Cash
2. royalty cash = tantiema gotówka royalty cash
3. Pat Cash = Pat Gotówka Pat Cash
4. Rosanne Cash = Rosanne Gotówka Rosanne Cash
cash + rzeczownik
Kolokacji: 128
cash flow • cash prize • cash register • cash payment • cash crop • cash assistance • cash reserve • cash cow • cash machine • ...
cash + czasownik
Kolokacji: 12
royalty cash cuts off • cash flows • cash comes • Cash says • cash goes • ...
czasownik + cash
Kolokacji: 77
raise cash • pay cash • need cash • give cash • use cash • get cash • take cash • generate cash • buy in cash • receive cash • ...
przymiotnik + cash
Kolokacji: 47
extra cash • hard cash • ready cash • spare cash • petty cash • ...
przyimek + cash
Kolokacji: 15
in cash • of cash • for cash • with cash • into cash • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.