ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"cash" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cash rzeczownik

rzeczownik + cash
Kolokacji: 13
Johnny Cash • royalty cash • Pat Cash • Rosanne Cash • campaign cash • ...
cash + rzeczownik
Kolokacji: 128
cash flow • cash prize • cash register • cash payment • cash crop • cash assistance • cash reserve • cash cow • cash machine • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 39
1. cash flow = przepływ gotówki cash flow
2. cash prize = nagroda pieniężna cash prize
3. cash register = kasa (urządzenie używane w sklepie) cash register
4. cash payment = płatność gotówkowa cash payment
5. cash crop = uprawa rynkowa (uprawiana na sprzedaż zamiast do spożycia) cash crop
6. cash assistance = pomoc gotówkowa cash assistance
7. cash reserve = rezerwa gotówkowa cash reserve
8. cash cow = żyła złota, maszynka do robienia pieniędzy cash cow
10. cash award = nagroda gotówkowa cash award
11. cash bonus = premia w gotówce, dodatek gotówkowy, dywidenda gotówkowa cash bonus
12. New York cash market = Nowy Jork rynek pieniężny New York cash market
13. cash value = wartość pieniężna cash value
14. cash infusion = dopływ gotówki, zastrzyk gotówki cash infusion
15. cash position = stan kasy cash position
16. cash offer = oferta zakupu za gotówkę cash offer
17. cash money = pieniądz gotówkowy cash money
18. cash consideration = rozważanie gotówkowe cash consideration
19. cash transaction = transakcja gotówkowa cash transaction
20. cash benefit = świadczenie pieniężne, świadczenie finansowe cash benefit
21. cash settlement = rozliczenie gotówkowe cash settlement
22. cash shortage = brak gotówki cash shortage
23. cash box = kaseta na pieniądze cash box
24. cash donation = datek gotówkowy cash donation
25. cash market = rynek kasowy cash market
26. cash deposit = wpłata gotówkowa cash deposit
27. cash dividend = dywidenda w gotówce cash dividend
28. cash reward = nagroda gotówkowa cash reward
29. cash contribution = wkład gotówkowy cash contribution
30. cash incentive = bodziec gotówkowy cash incentive
31. cash advance = pieniądze wybrane z bankomatu cash advance
32. cash withdrawal = podjęcie, wypłata (np. gotówki z banku) cash withdrawal
33. cash balance = saldo gotówkowe cash balance
34. cash income = wpływ gotówkowy cash income
35. cash price = cena gotówkowa cash price
37. cash rebate = rabat gotówkowy cash rebate
38. cash injection = zastrzyk gotówki cash injection
39. cash gift = prezent gotówkowy cash gift
cash + czasownik
Kolokacji: 12
royalty cash cuts off • cash flows • cash comes • Cash says • cash goes • ...
czasownik + cash
Kolokacji: 77
raise cash • pay cash • need cash • give cash • use cash • get cash • take cash • generate cash • buy in cash • receive cash • ...
przymiotnik + cash
Kolokacji: 47
extra cash • hard cash • ready cash • spare cash • petty cash • ...
przyimek + cash
Kolokacji: 15
in cash • of cash • for cash • with cash • into cash • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.