BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"breakthrough" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

breakthrough rzeczownik

rzeczownik + breakthrough
Kolokacji: 3
career breakthrough • technology breakthrough • research breakthrough
breakthrough + rzeczownik
Kolokacji: 30
breakthrough album • breakthrough role • breakthrough season • breakthrough performance • breakthrough year • ...
breakthrough + czasownik
Kolokacji: 8
breakthrough comes • breakthrough occurs • breakthrough hits • breakthrough happens • breakthrough leads • ...
czasownik + breakthrough
Kolokacji: 7
achieve a breakthrough • make a breakthrough • get one's breakthrough • describe as a breakthrough • require breakthroughs • ...
przymiotnik + breakthrough
Kolokacji: 63
major breakthrough • big breakthrough • technological breakthrough • scientific breakthrough • real breakthrough • ...
przyimek + breakthrough
Kolokacji: 6
for a breakthrough • of a breakthrough • to a breakthrough • with breakthroughs • on breakthroughs • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.