"bomb" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

bomb rzeczownik

rzeczownik + bomb
Kolokacji: 71
car bomb • roadside bomb • atom bomb • hydrogen bomb • pipe bomb • time bomb • Lana Del Rey Bomb • truck bomb • smoke bomb • ...
bomb + rzeczownik
Kolokacji: 65
bomb attack • bomb threat • bomb blast • bomb shelter • bomb squad • bomb explosion • Bomb Group • bomb damage • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
1. bomb attack = atak bombowy bomb attack
2. bomb threat = groźba bombowa bomb threat
3. bomb blast = wybuch bomby bomb blast
4. bomb shelter = schron przeciwbombowy bomb shelter
5. bomb squad = oddział saperów, oddział pirotechników bomb squad
6. bomb explosion = wybuch bomby bomb explosion
7. Bomb Group = Bomba Grupa Bomb Group
8. bomb damage = zniszczenie spowodowane wybuchem bomby bomb damage
10. bomb bay = komora bombowa bomb bay
11. bomb test = test bomby bomb test
12. Bomb Wing = Bomba Skrzydło Bomb Wing
13. bomb plot = fabuła bomby bomb plot
15. bomb project = bomba projekt bomb project
16. bomb scare = alarm bombowy bomb scare
17. bomb load = ładunek bomby bomb load
18. bomb site = miejsce wybuchu bomby bomb site
19. bomb factory = fabryka bomby bomb factory
bomb + czasownik
Kolokacji: 51
bomb explodes • bomb kills • bomb goes • bomb hits • bomb falls • bomb destroys • bomb detonates • bomb causes • bomb drops • ...
czasownik + bomb
Kolokacji: 38
drop bombs • throw bombs • carry bombs • make bombs • use bombs • bomb is detonated • bomb hidden • plant a bomb • ...
przymiotnik + bomb
Kolokacji: 70
atomic bomb • nuclear bomb • small bomb • incendiary bomb • dirty bomb • American bomb • powerful bomb • unexploded bomb • ...
przyimek + bomb
Kolokacji: 12
with bombs • of bombs • for bombs • from bombs • in bombs • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.