KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"bee" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

bee rzeczownik

rzeczownik + bee
Kolokacji: 21
honey bee • queen bee • Sacramento Bee • spelling bee • killer bee • ...
bee + rzeczownik
Kolokacji: 27
bee sting • bee hive • bee colony • bee species • Bee Wilson • ...
bee + czasownik
Kolokacji: 33
bee stings • bee buzzes • bee flies • bee makes • bee hums • ...
czasownik + bee
Kolokacji: 6
keep bees • attract bees • bee seen • spell bees • raise bees • ...
przymiotnik + bee
Kolokacji: 16
angry bee • wild bee • busy bee • solitary bee • Annual Putnam Bee • ...
przyimek + bee
Kolokacji: 11
of bees • with bees • to bees • for bees • in mason bees • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
1. of bees = z pszczół of bees
2. with bees = z pszczołami with bees
3. to bees = do pszczół to bees
4. for bees = dla pszczół for bees
5. in mason bees = w pszczołach kamieniarza in mason bees
6. from bees = od pszczół from bees
7. on bees = na pszczołach on bees
8. about bees = o pszczołach about bees

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.