"bee" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

bee rzeczownik

rzeczownik + bee
Kolokacji: 21
honey bee • queen bee • Sacramento Bee • spelling bee • killer bee • ...
bee + rzeczownik
Kolokacji: 27
bee sting • bee hive • bee colony • bee species • Bee Wilson • ...
bee + czasownik
Kolokacji: 33
bee stings • bee buzzes • bee flies • bee makes • bee hums • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
(3) visit, drone, say
Kolokacji: 3
(4) collect, gather, spread
Kolokacji: 3
(5) suck, forage, feed
Kolokacji: 3
1. bee sucks = pszczoła ssie bee sucks
2. bee forages = pasze pszczoły bee forages
3. bee feeds = pasze pszczoły bee feeds
(6) seem, appear, emerge
Kolokacji: 3
czasownik + bee
Kolokacji: 6
keep bees • attract bees • bee seen • spell bees • raise bees • ...
przymiotnik + bee
Kolokacji: 16
angry bee • wild bee • busy bee • solitary bee • Annual Putnam Bee • ...
przyimek + bee
Kolokacji: 11
of bees • with bees • to bees • for bees • in mason bees • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.