KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"bed" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

bed rzeczownik

rzeczownik + bed
Kolokacji: 99
hospital bed • flower bed • bunk bed • stream bed • lake bed • river bed • sea bed • death bed • truck bed • creek bed • test bed • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
1. hospital bed = łóżko szpitalne hospital bed
2. flower bed = kwietnik, klomb, rabata, grządka kwiatowa flower bed
3. bunk bed = łóżko piętrowe bunk bed
4. stream bed = koryto strumienia stream bed
5. lake bed = dno jeziora lake bed
6. river bed = koryto rzeki river bed
7. sea bed = dno morskie sea bed
8. death bed = łoże śmierci death bed
9. truck bed = tylna część samochodu typu pick-up truck bed
10. creek bed = koryto strumienia creek bed
11. test bed = łóżko testu test bed
12. reed bed = szuwar (strefa roślin przybrzeżnych) reed bed
13. bed of nails = łóżko paznokci bed of nails
14. hotel bed = łóżko hotelowe hotel bed
15. feather bed = materac wypełniony pierzem feather bed
16. track bed = łóżko w konkurencjach biegowych track bed
17. marriage bed = łoże małżeńskie marriage bed
18. oyster bed = ławica ostryg oyster bed
19. brass bed = mosiężne łóżko brass bed
20. sofa bed = rozkładana kanapa, wersalka sofa bed
21. gravel bed = żwir na torze wyścigowym gravel bed
22. canopy bed = łóżko z baldachimem canopy bed
23. water bed = łóżko wodne water bed
24. iron bed = łóżko żelazne iron bed
bed + rzeczownik
Kolokacji: 33
bed linen • bed sheet • bed rest • Bed Bath • bed frame • ...
bed + czasownik
Kolokacji: 31
bed looks • bed makes • bed stands • bed creaks • bed covers • ...
czasownik + bed
Kolokacji: 101
bed covered • make one's bed • sleep in one's bed • share one's bed • sit down on the bed • leave one's bed • return to one's bed • ...
przymiotnik + bed
Kolokacji: 132
double bed • narrow bed • four-poster bed • warm bed • empty bed • soft bed • comfortable bed • single bed • dry bed • big bed • ...
przyimek + bed
Kolokacji: 30
into bed • to bed • before bed • in bed • for bed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.