"base" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

base rzeczownik

rzeczownik + base
Kolokacji: 185
fan base • home base • air base • customer base • power base • data base • tax base • army base • knowledge base • user base • ...
base + rzeczownik
Kolokacji: 97
base camp • base salary • base price • base station • base pair • base runner • base model • base line • Base Realignment • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 27
1. base camp = baza (główny obóz, np. we wspinaczce himalajskiej) base camp
2. base salary = płaca podstawowa, wynagrodzenie podstawowe, płaca zasadnicza, wynagrodzenie zasadnicze (niezawierające śwadczeń dodatkowych np. premii) base salary
3. base price = cena bazowa base price
4. base station = stacja bazowa (telefonii komórkowej) base station
5. base pair = para zasad base pair
6. base runner = biegacz podstawy base runner
7. base model = model podstawy base model
8. base line = podstawowe informacje o firmie (np. adres) base line
10. base commander = dowódca podstawy base commander
11. base coach = podstawa trener base coach
12. base metal = metal nieszlachetny base metal
13. base pay = płaca podstawowa, wynagrodzenie podstawowe, płaca zasadnicza, wynagrodzenie zasadnicze (niezawierające śwadczeń dodatkowych np. premii) base pay
14. base rate = bazowa stopa oprocentowania base rate
15. base unit = jednostka podstawowa base unit
16. base closing = zamknięcie podstawy base closing
17. base percentage = podstawa procent base percentage
18. base area = obszar bazowy base area
19. base hit = zaliczone wybicie (w baseballu) base hit
20. base color = kolor podstawy base color
21. base index = podstawa indeks base index
22. base increase = wzrost podstawy base increase
23. base hospital = szpital wojskowy zlokalizowany w pobliżu bazy base hospital
24. base level = podstawa erozyjna base level
25. base material = materiał podstawy base material
26. base plate = płytka denna pocisku base plate
27. base stealer = złodziej podstawy base stealer
base + czasownik
Kolokacji: 38
base loads • base includes • base grows • base closes • base contains • ...
czasownik + base
Kolokacji: 102
touch base • reach base • steal several bases • return to one's base • expand one's base • destroy the base • play base • ...
przymiotnik + base
Kolokacji: 216
military base • naval base • industrial base • economic base • broad base • permanent base • solid base • political base • total base • ...
przyimek + base
Kolokacji: 30
off base • on base • near the base • around the base • beyond one's base • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.