KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"bag" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

bag rzeczownik

rzeczownik + bag
Kolokacji: 145
paper bag • plastic bag • shopping bag • air bag • leather bag • body bag • canvas bag • grocery bag • grab bag • shoulder bag • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 34
(2) plastic, vinyl
Kolokacji: 3
(3) shopping, gym, bakery
Kolokacji: 3
(4) air, travel, flight, gas
Kolokacji: 4
1. leather bag = torebka ze skóry leather bag
2. saddle bag = sakwa saddle bag
3. chamois bag = torba kozicy chamois bag
4. shoe bag = torba do butów shoe bag
5. alligator bag = torba aligatora alligator bag
(8) grocery, supermarket, Jiffy
Kolokacji: 3
(9) grab, mesh
Kolokacji: 2
(11) trash, speed, chalk
Kolokacji: 3
(13) garbage, water, urine, refuse
Kolokacji: 4
(15) golf, sport, bowling, tennis
Kolokacji: 4
(16) trick, chip, rag
Kolokacji: 3
(17) money, nickel, dime
Kolokacji: 3
(19) bean, Gladstone, pound
Kolokacji: 3
(20) gift, swag, compost
Kolokacji: 3
(22) camera, kit, equipment, gear
Kolokacji: 4
(24) messenger, flotation, courier
Kolokacji: 3
(27) pastry, takeout
Kolokacji: 2
(28) beach, dirt, scum
Kolokacji: 3
(29) freezer, spice
Kolokacji: 2
(30) skin, bin
Kolokacji: 2
(32) piping, musette
Kolokacji: 2
(33) gold, straw
Kolokacji: 2
(35) designer, Kelly
Kolokacji: 2
(36) vacuum, cleaning
Kolokacji: 2
(37) doggie, doggy
Kolokacji: 2
bag + rzeczownik
Kolokacji: 9
bag lady • bag lunch • bag limit • bag search • bag man • ...
bag + czasownik
Kolokacji: 37
bag containing • Bag feeling • bag holds • bag hanging • bag goes • ...
czasownik + bag
Kolokacji: 83
bag filled • bag made • pack one's bags • pick up one's bag • get one's bag • grab one's bag • leave one's bag • use bags • ...
przymiotnik + bag
Kolokacji: 88
mixed bag • heavy bag • small bag • black bag • large bag • big bag • overnight bag • little bag • brown paper bag • old bag • white bag • ...
przyimek + bag
Kolokacji: 16
from one's bag • of bags • inside the bag • into a bag • with a bag • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.