"axis" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

axis rzeczownik

rzeczownik + axis
Kolokacji: 30
axis of evil • axis of rotation • stone axis • spin axis • x axis • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
(1) evil, hand, time, fire
Kolokacji: 4
(2) rotation, spin, roll, yaw
Kolokacji: 4
(3) stone, ice, crystal
Kolokacji: 3
(4) x, y, z, c
Kolokacji: 5
(6) body, symmetry, helix
Kolokacji: 3
(7) beam, ridge
Kolokacji: 2
1. beam axis = oś promienia beam axis
2. ridge axis = oś grzbietu ridge axis
(8) bronze, copper, iron
Kolokacji: 3
(9) fiber, pick
Kolokacji: 2
axis + rzeczownik
Kolokacji: 21
Axis power • Axis force • Axis occupation • Axis troop • Axis invasion • ...
axis + czasownik
Kolokacji: 15
axis runs • axis pointing • axis represents • axis passes • axis lies • ...
czasownik + axis
Kolokacji: 11
spin on one's axis • use axes • rotate on one's axis • rotate around one's axis • rotate about one's axis • ...
przymiotnik + axis
Kolokacji: 43
vertical axis • long axis • central axis • main axis • horizontal axis • ...
przyimek + axis
Kolokacji: 10
with axes • on one's axis • around an axis • along the axis • about an axis • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.