"axis" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

axis rzeczownik

rzeczownik + axis
Kolokacji: 30
axis of evil • axis of rotation • stone axis • spin axis • x axis • ...
axis + rzeczownik
Kolokacji: 21
Axis power • Axis force • Axis occupation • Axis troop • Axis invasion • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
1. Axis troop = Oś gromada Axis troop
2. Axis aircraft = Samolot osi Axis aircraft
3. axis deer = oś jeleń axis deer
4. Axis soldier = Żołnierz osi Axis soldier
5. Axis Gallery = Oś Galeria Axis Gallery
6. Axis army = Oś wojsko Axis army
(4) victory, defeat
Kolokacji: 2
(5) parallel, Bank
Kolokacji: 2
axis + czasownik
Kolokacji: 15
axis runs • axis pointing • axis represents • axis passes • axis lies • ...
czasownik + axis
Kolokacji: 11
spin on one's axis • use axes • rotate on one's axis • rotate around one's axis • rotate about one's axis • ...
przymiotnik + axis
Kolokacji: 43
vertical axis • long axis • central axis • main axis • horizontal axis • ...
przyimek + axis
Kolokacji: 10
with axes • on one's axis • around an axis • along the axis • about an axis • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.