Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>
Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"article" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

article rzeczownik

rzeczownik + article
Kolokacji: 106
newspaper article • magazine article • journal article • Yorker article • Wikipedia article • feature article • review article • news article • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
  • She wrote her first newspaper article at the age of 15.
  • Two months after the newspaper article, the boy was taken into the church.
  • A number which will look good in a newspaper article?
  • Then he saw a newspaper article about the association and called.
  • It was almost 15 months since they had read the newspaper article.
  • "Everyone is talking about this newspaper article and what it means."
  • And he was a little concerned about what a newspaper article might bring.
  • That is almost exactly the size of the type used in this newspaper article.
  • You can see a typical newspaper article of the time here.
  • The newspaper article was spread out in front of her.
4. Yorker article = Yorker artykuł Yorker article
8. news article = wiadomości artykuł news article
9. research article = artykuł badawczy research article
10. New York Times article = New York Times artykuł New York Times article
12. cover article = artykuł okładki cover article
13. poetry article = artykuł poezji poetry article
14. Article of the Penal Code = Artykuł kodeksu karnego Article of the Penal Code
15. page article = artykuł strony page article
17. opinion article = artykuł opinii opinion article
18. article of clothing = część garderoby article of clothing
19. article of faith = dogmat wiary article of faith
21. May article = Artykuł majowy May article
22. March article = Artykuł marcowy March article
23. June article = Artykuł czerwcowy June article
24. July article = Artykuł lipcowy July article
25. Guardian article = Artykuł strażnika Guardian article
26. April article = Artykuł kwietniowy April article
29. lead article = artykuł wiodący lead article
article + rzeczownik
Kolokacji: 13
Article I • article detail • Article Content • Article v • articles editor • ...
article + czasownik
Kolokacji: 207
article appears • article describes • article refers • article misstates • article states • article reports • article contains • ...
czasownik + article
Kolokacji: 97
write articles • contribute articles • article titled • article entitled • feature articles • review articles • contain articles • carry articles • ...
przymiotnik + article
Kolokacji: 183
front-page article • recent article • original article • scholarly article • scientific article • genuine article • definite article • ...
przyimek + article
Kolokacji: 23
including articles • of articles • with several articles • over several articles • by articles • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.