Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"application" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

application rzeczownik

rzeczownik + application
Kolokacji: 184
software application • web application • patent application • computer application • grant application • visa application • ...
application + rzeczownik
Kolokacji: 66
application form • application process • application software • application development • application program • application fee • ...
application + czasownik
Kolokacji: 79
application includes • application requires • application uses • application runs • application allows • ...
czasownik + application
Kolokacji: 101
accept applications • review applications • develop applications • application written • allow applications • build applications • ...
przymiotnik + application
Kolokacji: 243
practical application • commercial application • industrial application • military application • mobile application • potential application • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 50
1. practical application = zastosowanie w praktyce practical application
3. industrial application = przemysłowe zastosowanie industrial application
5. mobile application = ruchome podanie mobile application
9. new application = nowy wniosek new application
17. local planning application = lokalne podanie o pozwolenie na budowę local planning application
19. third-party application = podanie związane z odpowiedzialnością cywilną third-party application
20. wide application = szeroko zakrojone stosowanie wide application
21. early application = wczesne podanie early application
24. formal application = zgłoszenie formalne formal application
26. original application = początkowe stosowanie original application
28. single application = pojedynczy wniosek single application
29. direct application = bezpośrednie zastosowanie direct application
31. main application = główne podanie main application
32. broad application = szerokie podanie broad application
33. special application = specjalne podanie special application
34. major application = główne podanie major application
35. useful application = przydatne podanie useful application
36. general application = zasięg ogólny, zastosowanie ogólne general application
37. popular application = popularne stosowanie popular application
39. simple application = proste podanie simple application
40. real application = prawdziwe stosowanie real application
41. native application = tubylcze stosowanie native application
  • Some 300 native applications are said to be in the process of moving to Solaris x86.
  • Vendors cannot afford to develop native applications for each platform.
  • One can paint as if it is a native application.
  • The motivation behind the development was to provide native educational application for Linux.
  • When you're running a native application, it takes up a lot of memory, too.
  • And yet, all those same limitations remain present, even for 64-bit native applications.
  • Launched in November 2012, the native applications are free with an option to upgrade.
  • A wrapper can be written for each of the third party functions and used in the native application.
  • The whole experience feels pleasantly like using a native application.
  • This service is available from a smartphone as a native mobile application.
42. online application = stosowanie on-line online application
43. large application = duże stosowanie large application
45. separate application = oddzielne podanie separate application
46. proper application = odpowiednie stosowanie proper application
przyimek + application
Kolokacji: 26
between applications • after application • for applications • of applications • by application • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.